Croeso i Wefan Ysgol Llangelynnin

Welcome to Ysgol Llangelynnin's Website

icon image

Cyfleusterau'r Ysgol

Clwb Brecwast

Breakfast Club

Clwb Ar ol Ysgol

After School Club

Gwersi Telyn a Gitar

Guitar and Harp Lessons

Clwb yr Urdd

Urdd Club

Trydar
Os ydych eisiau clywed am ddigwyddidau diweddaraf yr ysgol beth am ddilyn ein cyfrif Trydar swyddogol @YsgLlangelynnin

Twitter
If you want to keep up with our latest school news why not follow our official Twitter page @YsgLlangelynnin

Gwersi Offerynnol

Mae cyfle i’r disgyblion dderbyn gwersi offerynnol ar y Gitâr a’r Delyn yma. Cysylltwch â’r ysgol am wybodaeth bellach.

Music Tuition

The pupils have the opportunity to receive music tuition on both Guitars and the Harp. Contact the school for further information.

Pennaeth/Headteacher

Mr Owain Ellis

Cyfeiriad/Address

Ysgol Llangelynnin, Henryd, Conwy, LL32 8YB

Ebost/Email

pennaeth@llangelynnin.sch.uk

Rhif Ffôn/Phone

01492 592898